Chia sẻ file CSDL các tỉnh, thành phố, quận, huyện,… của Việt Nam

24 Likes comments off

Chia sẻ cho mọi người file (dữ liệu tỉnh thành).sql chứa thông tin của các tỉnh, thành phố, quận, huyện,… của Việt Nam. File gồm 157640 dòng code nhé, các bạn có thể tải về sử dụng cho công việc của mình.

Thông tin database được lấy từ trang Bảo hiểm xã hội, được chia sẻ bởi bạn Quang.

Xem demo và download ngày bên dưới để hiểu rõ hơn!

Facebook Comments

You might like

About the Author: Sharescript.net