Share source code download video Youtube

73 Thích 4 Comments

Thư viện tôi giới thiệu trong bài này được viết bằng PHP + Web UI để download video từ Youtube.

Mục đích:
 • Tạo ra một thư viện để get link video Youtube.
 • Thư viện đi kèm một giao diện xây dựng sẵn để get link video.
 • Không phụ thuộc vào các service bên ngoài khác.
 • Cài đặt đơn giản và nhanh chóng.
Cài đặt (có nhiều cách cài đặt nhưng mình chỉ hướng dẫn cài đặt bằng file .zip):
 • Tải file .zip chứa mã nguồn: (link ở cuối bài viết)
 • Giải nén sau đó cho thư mục đã giải nén vào server.
 • Truy cập vào thư mục đã giải nén thông qua trình duyệt.
Sử dụng:
  1. Sử dụng bằng cách truy cập thông qua index.php trong thư mục đã giải nén và để ở server.
  2. Get trực tiếp thông qua “getvideo.php script”, truyền id của video và định dạng mong muốn:
   http://example.com/yt/getvideo.mp4?videoid=GkvvH8pBoTg&format=ipad

   Các định dạng được hỗ trợ thông qua cách get video này:

   best = just give me the largest file / best quality
   free = give the largest version including WebM, lower priority to FLV
   ipad = ignore WebM and FLV, look for the best MP4 file

Xem demo thực tế và download ngày bên dưới để hiểu rõ hơn!

Nguồn: https://github.com/jeckman/YouTube-Downloader

Bình luận bằng facebook
Có thể bạn thích
Tác giả: Sharescript.net

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.