Code tool cân bằng phương trình hóa học bằng javascript

30 Likes 3 Comments

Đây là một công cụ cân bằng hóa học dễ sử dụng. Nó nhận biết và tính toán các hệ số của phương trình mà bạn nhập vào. Thuật toán được sử dụng là dùng phép khử gauss jordan, và chỉ sử dụng được hệ số nguyên(không sử dụng được phân số)

Tác giả tool này là nayuki. View on github

Dưới đây là một số chỉ dẫn về cú pháp. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tại đây

Nhập vào Tool nhận biết
Chỉ số N = N2 N → N2
Hợp chất H2 + O2 = H2O H2 + O2 → H2O
Nhóm Mg(OH)2 = MgO + H2O Mg(OH)2 → MgO + H2O
Ion H^+ + CO3^2- = H2O + CO2 H+ + CO32− → H2O + CO2
Electron Fe^3+ + e = Fe Fe3+ + e → Fe
Không dấu cách A3^-+B2^2+=A5B+e A3 + B22+ → A5B + e
Có dấu cách C 3 H 5 ( O H ) 3 + O 2 = H 2 O + C O 2 C3H5(OH)3 + O2 → H2O + CO2
Optional 1 H1^1+ + e = H1^1- H+ + e → H
Ký tự linh hoạt Foo^5+ + Bar^3- = FooBar2 + FooBar^- Foo5+ + Bar3− → FooBar2 + FooBar

Còn rất nhiều hướng dẫn và download bản chuẩn tác giả bạn có thể xem tại đây. Bên dưới phần demo và download là bản tôi đã chỉnh sửa giao diện và hoạt động được, bạn có thể tải bản tùy chọn.

You might like

About the Author: Sharescript.net