Code tool bói tình yêu theo tên bằng jquery

23 Likes Comment

Với công cụ này, người dùng có thể bói được một trong 6 quan hệ:
Enemy: Kẻ thù
Friend: Bạn
Sister: Em/chị gái
Affection: Yêu mến
Lover: Người yêu
Marriage: Vợ chồng
Một lần bói tối đa 4 đối tượng cho ra 4 kết quả khá thú vị

You might like

About the Author: Sharescript.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *